talentontwikkeling

privé-training ( 1 op 1)

Privé-training is een door rhO training ontwikkeld en continu aan de praktijk getoetst specialisme voor directieleden, managers en medewerkers. Een privé-training is een effectief instrument voor persoonlijke ontwikkeling en leidt tot een grote bereidheid van de deelnemer om daadwerkelijk te werken aan eigen communicatie en gedragingen. Een privé-training is immers een 1 op 1 sessie geheel afgestemd op de persoonlijkheid van de deelnemer en tevens gericht op het eigen functioneren in relatie tot anderen.

talent- en vervormingsanalyse

Bij privé-training wordt, voor aanvang een talent- en vervormingsanalyse (o.a. IQ, EQ, SQ) van de deelnemer gemaakt. De specifieke persoonlijkheidskenmerken kunnen met behulp van een unieke testmethode van rhO training worden vastgesteld, waardoor tijdens het traject de juiste instrumenten worden aangereikt.

eigen identiteit

De werkwijze is praktijk- en persoonsgericht. Van de deelnemers wordt bereidheid tot gedragsverandering vereist, uiteraard met behoud van de eigen identiteit.