organisatie ontwikkeling

managementtrainingen

Onze managementtrainingen omvatten alle gedragsaspecten van resultaatgericht functioneren, zowel individueel als in teamverband. Naast beïnvloeding van de eigen houding worden kennis en vaardigheden aangescherpt en in het kader van optimale communicatie afgestemd op leidinggeven op het gewenste niveau.

leidinggeven: nu en straks

Onder leidinggeven verstaat rhO training activiteiten die het gedrag van anderen zó beïnvloeden dat met de beschikbare middelen de gestelde taken doeltreffend worden uitgevoerd. En wel op zodanige wijze dat de betrokkenen gemotiveerd zijn en blijven, omdat daarmee ook hun eigen doelstellingen worden gerealiseerd. Oftewel wij zorgen mét u voor het bliss-effect.

visionair denken

In de managementtrainingen van rhO training besteden wij veel aandacht aan het uitzetten van de grote lijnen, het ontwikkelen, uitbreiden en volgen van een eigen visie in samenhang met de visie van het bedrijf of organisatie. Dit kan worden vertaald in een éénduidig, steeds aan de actualiteit aan te passen concept  waarvan strategie, tactiek en toekomstige ontwikkelingen structureel deel uitmaken.