communicatie

visueel praten

De communicatietrainingen van rhO training zijn een effectief middel om visueel te leren praten.  Oftewel om uw eigen communicatieve vaardigheden en die van collega’s te optimaliseren. Onze aandacht richt zich in eerste instantie op de sterke punten en het bewustwordingsproces van de deelnemers door gebruik te maken van hun bestaande en potentiële doeltreffendheid.

personal performance

Voor, tijdens en na onze trainingen reiken we handvatten uit om minder sterke aspecten in het persoonlijke optreden te verbeteren. En bepaalde, niet te veranderen gedragspatronen zodanig vorm te geven dat hierdoor geen negatieve invloed ontstaat op een doeltreffend optreden. Dit alles zorgt mede voor een unieke top of person awareness (TOPA).