prev
 • wat

  maatwerk

  rhO training levert resultaatgericht maatwerk op het gebied van gedrags- en organisatieontwikkeling en dienstverlening. Activiteiten van rhO training zijn onder andere managementtrainingen, presentaties, workshops, individuele en groepscounseling, personal coaching en consultancy.

 • talentontwikkeling

  privé-training ( 1 op 1)

  Privé-training is een door rhO training ontwikkeld en continu aan de praktijk getoetst specialisme voor directieleden, managers en medewerkers. Een privé-training is een effectief instrument voor persoonlijke ontwikkeling en leidt tot een grote bereidheid van de deelnemer om daadwerkelijk te werken aan eigen communicatie en gedragingen. Een privé-training is immers een 1 op 1 sessie geheel afgestemd op de persoonlijkheid van de deelnemer en tevens gericht op het eigen functioneren in relatie tot anderen.

  talent- en vervormingsanalyse

  Bij privé-training wordt, voor aanvang een talent- en vervormingsanalyse (o.a. IQ, EQ, SQ) van de deelnemer gemaakt. De specifieke persoonlijkheidskenmerken kunnen met behulp van een unieke testmethode van rhO training worden vastgesteld, waardoor tijdens het traject de juiste instrumenten worden aangereikt.

  eigen identiteit

  De werkwijze is praktijk- en persoonsgericht. Van de deelnemers wordt bereidheid tot gedragsverandering vereist, uiteraard met behoud van de eigen identiteit.

 • communicatie

  visueel praten

  De communicatietrainingen van rhO training zijn een effectief middel om visueel te leren praten.  Oftewel om uw eigen communicatieve vaardigheden en die van collega’s te optimaliseren. Onze aandacht richt zich in eerste instantie op de sterke punten en het bewustwordingsproces van de deelnemers door gebruik te maken van hun bestaande en potentiële doeltreffendheid.

  personal performance

  Voor, tijdens en na onze trainingen reiken we handvatten uit om minder sterke aspecten in het persoonlijke optreden te verbeteren. En bepaalde, niet te veranderen gedragspatronen zodanig vorm te geven dat hierdoor geen negatieve invloed ontstaat op een doeltreffend optreden. Dit alles zorgt mede voor een unieke top of person awareness (TOPA).

 • organisatie ontwikkeling

  managementtrainingen

  Onze managementtrainingen omvatten alle gedragsaspecten van resultaatgericht functioneren, zowel individueel als in teamverband. Naast beïnvloeding van de eigen houding worden kennis en vaardigheden aangescherpt en in het kader van optimale communicatie afgestemd op leidinggeven op het gewenste niveau.

  leidinggeven: nu en straks

  Onder leidinggeven verstaat rhO training activiteiten die het gedrag van anderen zó beïnvloeden dat met de beschikbare middelen de gestelde taken doeltreffend worden uitgevoerd. En wel op zodanige wijze dat de betrokkenen gemotiveerd zijn en blijven, omdat daarmee ook hun eigen doelstellingen worden gerealiseerd. Oftewel wij zorgen mét u voor het bliss-effect.

  visionair denken

  In de managementtrainingen van rhO training besteden wij veel aandacht aan het uitzetten van de grote lijnen, het ontwikkelen, uitbreiden en volgen van een eigen visie in samenhang met de visie van het bedrijf of organisatie. Dit kan worden vertaald in een éénduidig, steeds aan de actualiteit aan te passen concept  waarvan strategie, tactiek en toekomstige ontwikkelingen structureel deel uitmaken.

   

 • commercie

  quickscan internal environment (QSIE)

  Een slagvaardige commerciële klantgerichte aanpak, gedragen door alle lagen binnen een bedrijf of organisatie, levert het grootste rendement op voor zowel het eigen bedrijf of organisatie alsook prospects en klanten. Een nauwe samenwerking tussen buiten- en binnendienst speelt in het hele proces een cruciale rol. Door middel van een duidelijke QSIE brengen wij deze samenwerking nauwkeurig in kaart.


  commerciële dienstverlening

  Wij kunnen ons voorstellen dat u met uw medewerkers er alles aan doet om een top of brand awareness (TOBA) te krijgen bij een groot publiek. Een logische consequentie hiervan is, dat het doorvoeren van commerciële trainingen, zich niet beperkt tot medewerkers van de verkoop en/of de buitendienst. De kwaliteit van de samenwerking tussen afdelingen is mede bepalend voor een continu succesvolle marktbewerking op basis van klantgericht denken en handelen. De point of contacts (PoC’s) van uw organisatie worden daarom uitvoerig geanalyseerd en herdefinieerd.

next