paperbacks

books

Begrijp Jezelf, Begrijp De Ander

Een Psychologische Benadering
Harry van Veen

Onder de titel paperbacks beschrijf ik boeken die mij inspireren, waar ik van leer of die mij in verwarring brengen.

Met veel plezier gelezen!
Dit boek verbindt een groot aantal inzichten uit uiteenlopende gebieden van de psychologie met elkaar. Door de gepresenteerde modellen en theorieën visueel te ondersteunen brengt de auteur de samenhang letterlijk in beeld. Daarbij kiest hij voor een persoonlijke benadering om de lezer actief bij de materie te betrekken. Het boek is bedoeld als handleiding voor managers, hulpverleners, trainers en coaches. Ook is zij geschikt als opleidingsmateriaal voor psychologiestudenten en voor mensen die zich willen ontplooien.

Volgende keer weer andere paperbacks ter inspiratie.

<<